Chemin d'accès

Wettelijk verplichte gegevens van Aquadis Loisirs

AQUADIS SARL

LE BOURG
58700 SICHAMPS
Tél : 03 86 37 95 83
Email : contact@aquadis-loisirs.com
APE : arbeids bureau code : camping terreinen en parken voor caravans of vrijetijds auto’s 5530Z
registratie nr.) : 41044130700189
KvKnr. : Nevers B 410 441 307

Managing editor is de heer Fréderic MARTIN.
De web-site www.aquadis-loisirs.com is ondergebracht door het bedrijf INFOLIEN
De internet site is de exclusive eigendom van het bedrijf AQUADIS. Hij is ontworpen en gemaakt door INFOLIEN.

INFOLIEN
20, avenue Victor Hugo, 34200
Tél : 04 67 18 00 46
Fax : 04 67 18 00 47
Web : www.infolien.com

Het bekijken van de internet site www.aquadis-loisirs.com

Een bezoek aan de site www.aquadis-loisirs.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de Internet gebruiker, de volgende gebruiksvoorwaarden.
De internet gebruiker verplicht zich de informatie inhoud van de website voor persoonlijk, niet-commercieel te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van huidig handvest, door de gebruiker, kunnen de civiele en/of strafrechtelijke voorwaarden worden toegepast.

Site inhoud

De site is gebruikt door het bedrijf AQUADIS

De site stelt de aktiviteiten voor van het bedrifj AQUADIS

Intellectueel eigendom

De site vormt een werk waarvan INFOLIEN de auteur is krachtens artikelen L111.1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

In het algemeen, data, programma’s, muziek samples, tekst, informatie, logo’s, huisstijlen, geanimeerde of niet beelden en hun opmaak die verschijnen op de site van www.aquadis-loisirs.com zijn eigendom van Infolien (buiten foto’s die behoren tot het bedrijf Aquadis en teksten geschreven door het bedrijf AQUADIS) en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Elke gebruiker stemt ermee in ze niet te gebruiken of aan wie dan ook om deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een IT-ondersteuning en/of papier, en op welke wijze dan ook (onder meer door middel van framing *) van een van de website elementen www.aquadis-loisirs.com of diensten die te koop worden aangeboden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Infolien is verboden en vormt een inbreuk, wat kan resulteren in burgerlijke en/of criminele sancties. Alleen afdrukken is toegestaan voor privé-kopiëen voor het exclusieve gebruik van de kopiist in de zin van artikel L122-5 2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Geregisteerd bij de CNIL ( nationale commissie voor informatica en vrijheden)

Geen hyperlink naar de site www.aquadis-loisirs.com kan worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Infolien.

* De werking van het vastleggen van de inhoud van een website pagina’s voor de overdracht op zijn eigen website door middel van een hyperlink, door het tonen van de genoemde inhoud als zijn eigen.

Bescherming van persoonsgegevens

Het kan de gebruiker nodig zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken door het invullen van formulieren die zijn voorgesteld. Invoeren van deze gegevens is vereist om het verzoek van de gebruiker door infolien te laten verwerken.

De gebruiker kan misschien benodigd zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te moeten verstrekken door het invullen van formulieren die zijn voorgesteld. Invoeren van deze gegevens is vereist om het verzoek van de gebruiker te verwerken door Infolien.

Infolien is vastbesloten om de bepalingen van de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden te respecteren en om alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de veiligheid van persoonlijke informatie toevertrouwd te bewaren. Geen persoonlijk identificeerbare informatie zal aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de geïnformeerde gebruiker.

Verantwoordelijkheid

Het bedrijf Aquadis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele storingen die zich kunnen voordoen op de site www.aquadis-loisirs.com die tot verlies van data kan leiden of niet beschikbare toegang tot informatie geproduceerd door deze laatste.

De gepresenteerde elementen op www.aquadis-loisirs.com site zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving en zijn beschikbaar voor Internet-gebruikers zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site www.aquadis-loisirs.com – Ongeacht het voorafgaande al dan niet bestaande het niet akkoord van het bedrijf AQUADIS zal niet een solidaire verantwoordelijkheid creeren tussen haar en de eigenaren van andere sites voor de inhoud van sites waar de gebruiker naar wordt omgeleid.

Het bedrijf Aquadis kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie aanwezig op de website www.aquadis-loisirs.com. Evenmin kan hij niet garanderen dat de afwezigheid van veranderingen door een derde (intrusie, virus).

Daarnaast is de gebruiker de enige verantwoordelijke voor het gebruik wat hij doet met de inhoud van de site www.aquadis-loisirs.com. Afgezien van de enige grove nalatigheid van het bedrijf Aquadis, kan zijn aansprakelijkheid niet worden verplicht voor directe en indirecte schade in verband met het gebruik van de informatie geproduceerd op de site www.aquadis-loisirs.com.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle informatie op de site www.aquadis-loisirs.com en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Enkel de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het hof van beroep van Bourges is bevoegd ter zake van alle geschillen met betrekking tot het gebruik van www.aquadis-loisirs.com Site.

uw cookie Informatie over de site

Informatie over uw navigatiesysteem kan worden opgeslagen in bestanden die we “cookies” noemen op uw computer, tablet, smartphone.

Een cookie is een klein tekstbestand die op uw computer, tablet, smartphone … wordt gedropt via uw browser, door de website die u bezoekt. Cookies kunnen vele toepassingen hebben:

De cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site: zij zorgen voor de goede werking van uw account of winkelmand bijvoorbeeld.

De statistieken cookies: Deze cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de site te analyseren, de prestaties van de getoonde pagina’s, de meest bekeken pagina’s, binnenkomst pagina’s en exit-sites.

Third-party cookies: het is misschien beter op sommige pagina’s om ze te delen op uw favoriete sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google + … Deze sociale netwerken kunnen een cookie instellen tijdens het delen waarover we geen controle hebben. U kunt alle informatie krijgen met betrekking tot de cookies van verschillende sociale netwerken door hun wettelijke verplichte gegevens in te zien.

Stel beperkingen op uw cookies:

U kunt de mogelijkheden van de beperkingen van de cookies vinden op het menu Help in de online van uw browser :

Het beheren van cookies Firefox

Het beheren van cookies Chrome

Het beheren van cookies Safari

Het beheren van cookies Opéra

Het beheren van cookies Internet Explorer


Waarschuwing: als u alle cookies wilt weigeren, zult u niet in staat zijn, in sommige gevallen, bepaalde functies van de site te gebruiken.

U kunt meer informatie over het gebruik van cookies vinden door een bezoek te brengen aan de website van de CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Bijgewerkt op 8 maart 2014

X
X
Boeken